Hospitals in Danang City

UPDATED: 14 May 2011 110 Views

C Hospital Add: 122 Hai Phong St.,, Danang City Tel: (84-511) 3823 643

Da Nang Hospital Add: 103 Quang Trung St., Hai Chau Dist., Danang City Tel: (84-511) 3821 118 / 3821 119 Fax: (84-511) 3829 966

Hospital of Dermatology and Venerology Add: 91 Dung Si Thanh Khe St., Thanh Khe Dist., Danang City Tel: (84-511) 3756 951 Fax: (84-511) 3756 970

Hospital of Traditional Medicine Add: 411 Phan Chau Trinh St., Hai Chau Dist., Danang City Tel: (84-511) 3822 752 / 3823 285 Fax: (84-511) 3822 752