Learning Vietnamese

UPDATED: 09 Dec 2009 71 Views
ENGLISH VERSION
VIETNAMESE

Thank you Hello Good bye Excuse me I am very pleased to meet you Yes No What is this? Who is this I don’t know I don’t understand Maybe That’s okay (OK)/ No problem Please ….. Where is the bathroom, please? Go

Cảm ơn Xin chào Chào tạm biệt Xin lỗi Tôi rất hân hạnh được gặp bạn Phải/ Đúng vậy Không Đây là cái gì? Đây là ai? Tôi không biết Tôi không hiểu Có thể/ Có lẽ Không sao mà Xin vui lòng Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Đi thôi/ đi đi
Numbers
Con số
Zero One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twenty Twenty-one One hundred One thousand Ten thousand One hundred thousand One million
Không Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Hai mươi Hai mốt Một trăm Một nghìn Mười nghìn Một trăm nghìn Một triệu
Date and time
Ngày tháng
Morning Lunchtime 11am -2pm Afternoon 2-7 p.m Evening 7-9 p.m Late at night Yesterday Today Tomorrow Early Late Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday January February March April May June July August September October November December

buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối ban đêm hôm qua hôm nay ngày mai sớm muộn Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật Tháng một Tháng hai Tháng ba Tháng tư Tháng năm Tháng sáu Tháng bảy Tháng tám Tháng chín Tháng mười Tháng mười một Tháng mười hai

Transport
Giao Thông
Bus station Taxi Cyclo Train Motorbike taxi Where is …. ? Turn left Turn right Stop Straight ahead wait
bến xe xe tắc-xi xe xích lô tàu hoả/ xe lửa xe ôm/ Honda ôm .... ở đâu? rẽ trái rẽ phải dừng lại thẳng đợi
Shopping
Mua Sắm
Market Money Post office Very expensive Reduce How much How much is one kilogram? Cheap Bank Shop Souvenir shop Book shop
chợ tiền bưu điện đắt quá giảm xuống/ bớt đi bao nhiêu? Bao nhiêu một cân/ một ký rẻ nhà băng/ ngân hàng cửa hàng cửa hàng lưu niệm hiệu sách

Work

Công Việc
At work office I live here My house is located on Le Thanh Tong street 41/12
Ở nơi làm việc Văn phòng Tôi sống ở đây Nhà tôi nằm ở trên phố Lê Thánh Tông bốn mươi mốt trên mười hai
Emergency
Khẩn cấp
Doctor Hospital Pharmacy Dentist Telephone Help! Police
bác sỹ bệnh viện hiệu thuốc nha sỹ điện thoại Cứu tôi với! Cảnh sát
Eating
Ăn uống
Bread Vegetables Rice Lemon Chilli No sugar Ice Milk Banana Noodle Meat Beef Pork Chicken Duck Shrimp Fish Bring the bill, please
Bánh mỳ Rau Cơm/ gạo quả chanh ớt không đường đá sữa chuối Phở Thịt thịt bò thịt lợn thịt gà vịt tôm cá Làm ơn tính tiền